Фармацевтична освіта в країнах ЄС і США

 1. форми навчання
 2. Фармацевтична освіта в Європі і США
 3. Сполучені Штати Америки
 4. Європейський Союз
 5. Технік-фармацевт (Pharmacy Technician)
 6. Заочне та дистанційне навчання

Щороку випускники шкіл стикаються з питанням вибору майбутньої професії, місця, де її можна отримати, і форми навчання, якої варто віддати перевагу. Якщо з вибором професії і місцем її отримання більш-менш все зрозуміло (тут вже враховуються індивідуальні можливості), то яка форма навчання краще і в чому їх особливості - необхідно розібратися. Чим же українська система фармацевтичної освіти відрізняється від кращої світової практики?

Щороку випускники шкіл стикаються з питанням вибору майбутньої професії, місця, де її можна отримати, і форми навчання, якої варто віддати перевагу форми навчання

Існує кілька форм навчання: очна, заочна та дистанційна.

Очна форма навчання передбачає навчальний процес з регулярним відвідуванням студентами занять 5 або 6 разів на тиждень, з великою програмою теоретичного матеріалу, лекцій і семінарів, практичних та лабораторних занять. Такий тип навчання дає максимально ефективну взаємозв'язок студента з викладачем і, як наслідок, - хороші результати.

У заочній формі навчання під час навчального процесу основна частина матеріалу вивчається студентом самостійно. Організація заочного навчального процесу в кожному вищому навчальному закладі відбувається по-різному. У «класичному» варіанті студентам проводять начитку настановних лекцій безпосередньо перед сесією, потім здійснюють атестаційний контроль (заліки або іспити). Також навчальний заклад протягом семестру проводить контроль знань за допомогою контрольних робіт. Заочна форма навчання зручна для працюючих людей, адже у них немає можливості регулярно відвідувати заняття. У той же час до студентів-заочників пред'являють менші вимоги, ніж до вступників на стаціонар. Дистанційне навчання має на увазі комплекс освітніх послуг, що надається навчальним закладом за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, який ґрунтується на обміні навчальної інформацією через сучасні телекомунікаційні технології.

В Україні представлені всі три форми навчання, при цьому, як і в інших країнах СНД, заочна форма навчання знаходить все більше і більше відгуків серед населення, що кардинально відрізняється від світової практики. Адже що в Європі, що в США заочної вищої освіти як такої просто немає.

Фармацевтична освіта в Європі і США

У країнах ЄС і в США є свої особливості моделей навчання, але об'єднує їх одне - безперервність освіти. Здавалося б, пишномовно фраза. Адже чим у нас в країні не безперервна освіта? Дитячий садок - школа - університет - цілком закономірна ланцюжок, яка свідчить про постійне навчання громадян нашої країни. Але ось тільки якість і продуманість цього ланцюжка часто залишають бажати кращого. Ні в Європі, ні в США не зустрінеш школяра, який подає документи для вступу до медичного, економічний і юридичний інститути або університети одночасно, що дуже поширено в країнах пострадянського простору. У розвинених країнах підготовка до отримання певної вищої освіти починається ще в школі - останні 2-3 роки навчання в ній (в залежності від країни) йде спеціалізація з тих дисциплін, які знадобляться для подальшого навчання у вищому навчальному закладі. Таким чином, ще задовго до закінчення школи необхідно визначитися з тим, ким же ти хочеш стати.

В Європі і в США вищу освіту складається з трьох циклів: обов'язкове підготовче (undergraduate), основне (professional degree program) і післядипломну (graduate).

Сполучені Штати Америки

У США немає загального федерального закону, який би стосувався фармацевтичної освіти і кваліфікації фармацевта, і федерального органу, який би займався системою фармацевтичної освіти У США немає загального федерального закону, який би стосувався фармацевтичної освіти і кваліфікації фармацевта, і федерального органу, який би займався системою фармацевтичної освіти. У кожному штаті до такої освіти пред'являються свої вимоги. Закони, що регулюють фармацевтичну діяльність в США все ж існують, але в кожному штаті свої, з урахуванням специфіки кожного регіону. Рішення щодо фармацевтичної освіти стверджують громадські організації фармацевтів, а не міністерство охорони здоров'я або міністерство образованія.Также американці вже давно припинили корупційні тенденції, виключивши можливість оцінки знань професорами і доцентами навчальних закладів, передавши цю функцію фармацевтичним управлінням штатів (State Board of Pharmacy) і ліквідувавши усні іспити.

У США здобути освіту доктора фармації можна в фармацевтичному коледжі. У цій країні законодавчо не регламентовано, який вуз повинен називатися університетом, а який - коледжем, тому фармацевтичні коледжі 4-річного навчання можуть бути як частиною університету, так і окремим вищим навчальним закладом.

Вступити в фармацевтичний коледж відразу після школи не можна. Необхідно спочатку закінчити 2-3-річні підготовчі курси pre-pharmacy або pre-professional (підготовчий цикл освіти). Пройти їх можна в будь-якому регіональному акредитованому для цього технічному (Technical), муніципальному (Community Colleges) або молодшому коледжі (Junior Colleges). У кожного фармацевтичного коледжу свої вимоги до дисциплін, які необхідно вивчати на підготовчих курсах, тому перед початком навчання важливо узгодити програму навчання з необхідної для вступу до вузу. Зазвичай обов'язковими предметами для вивчення є математика і фундаментальні науки (хімія, біологія, фізика), деякі громадські та гуманітарні науки.

При надходженні в фармацевтичний коледж обов'язково необхідно здати вступний тест (Pharmacy College Admission Test), який являє собою тест множинного вибору, розділений на 6 секцій: вербальні здібності, знання в області хімії і біології, обчислювальні навички, розуміння прочитаного та дві письмові секції. Крім останніх двох, всі секції складаються з 48 питань і робота з кожною з них триває 30 хв. Тестування можна здавати лише 5 разів, реєструватися необхідно самостійно на сайті. Вартість однієї спроби в 2016 р становить 199 дол. США.

Основний цикл навчання передбачає отримання кваліфікаційного рівня по необхідної спеціальності в фармацевтичному коледжі. Останні студенти зі ступенем бакалавра в США закінчили навчання в 2004-2005 рр. і тепер навчальні заклади в країні готують тільки фармацевтів з одним-єдиним кваліфікаційним рівнем - доктор фармації (PharmD).

За 6 років навчання студенти вивчають фармакологію, клінічну фармацію, фармакогнозію, фармацевтичну хімію, токсикологію, фармацевтичне адміністрування, біостатистики, фармакокінетику і терапію. Основною відмінністю від української системи освіти є можливість реального вибору дисциплін (а не номінального, як це є у нас), формування індивідуального навчального плану і вивчення сучасних факультативних дисциплін (аутотерапія, ядерна біологія, основи доказової медицини, стереохімія, фармацевтична психологія та ін.) .

Здавши серію іспитів і отримавши базову фармацевтичну освіту, фармацевту присвоюється ступінь доктора фармацевтичних наук (PharmD). Але для подальшої роботи необхідно пройти резидентуру (подипломна цикл навчання), яка триває 1-2 роки (в залежності від спеціалізації) і являє собою практичні заняття в лікарнях, госпітальних і роздрібних аптеках та інших закладах охорони здоров'я. Всього існує близько 400 програм резидентури. Фармацевтам, які збираються відкривати власні аптеки, необхідно буде додатково отримати також ступінь майстра ділового адміністрування (Master of Business Administration - МВА). Американська асоціація госпітальних фармацевтів (American Society of Hospital Pharmacists - ASHP) є органом з акредитації госпітальних фармацевтів (виключення складають фармацевти, які надають медико-соціальну допомогу, і працівники роздрібних аптек). Більшість програм резидентури акредитовані ASHP.

Але і це ще не все. Для того щоб влаштуватися на роботу, фармацевтам необхідно отримати ліцензію. Це вимагає здачі серії додаткових іспитів і тестів, перелік яких визначається в кожному штаті окремо.

Процес отримання ліцензії виглядає так: проходження резидентури; здача іспиту для отримання ліцензії фармацевта (North American Pharmacist Licensure Examination - NAPLEX); здача іспиту з юриспруденції та інших іспитів, що призначаються в кожному штаті додатково; після всього цього - видача ліцензії на право практики в штаті. NAPLEX триває 4 год 15 хв з перервою в 10 хвилин після перших 2 ч іспиту. Необхідно набрати не менше 75 балів, тобто відповісти правильно на 162 питання (чомусь схожі з українським іспитом КРОК).

Іспит з юриспруденції - Федеральний іспит на отримання фармацевтичної ліцензії (Multi-State Pharmacist Licensing Exam - MPJE) охоплює такі аспекти, як ліцензійний закон, закон про ліки, закон організацій та інші діючі на момент здачі іспиту нормативні акти і триває 2 год. В результаті цього іспиту також необхідно набрати 75 балів, відповівши не менше ніж на 77 запитань.

Додатково може призначатися іспит з управління лікуванням захворювань (Desease State Management - DSM). Це комп'ютерне тестування, яке визначає рівень знань за стандартами лікування пацієнтів з поширеними хворобами, такими як дисліпідемія, цукровий діабет, астма і ін.

Ще кожні 2 роки фармацевти зобов'язані проходити 40-годинні курси перепідготовки.

Діє також спеціальна аспірантура для бажаючих займатися наукою, яка триває 2-3 роки. Вся робота полягає у виконанні наукової роботи і занять як таких немає. Після закінчення навчання необхідно захистити дисертацію і в разі її успішного захисту присвоюється ступінь доктора філософії (PhD), що еквівалентно нашому кандидатові наук.

Європейський Союз

В Європі в цілому система навчання дуже схожа з американською, але має ряд відмінностей. У всіх вивчених країнах надходження на фармацевтичну спеціальність - довга і важка процедура. Тому в Європі і в США лікарі і фармацевти є одними з найбільш затребуваних і добре оплачуваних фахівців. Розглянемо європейську систему фармацевтичної освіти на прикладі Великобританії та Польщі.

У Великобританії учні старших класів (підготовчий цикл освіти) 2 роки вивчають 2-5 профільних предметів, які будуть їм необхідні в університеті, і здають заключний тест A-level 1 У Великобританії учні старших класів (підготовчий цикл освіти) 2 роки вивчають 2-5 профільних предметів, які будуть їм необхідні в університеті, і здають заключний тест A-level 1. Тест оцінюється за 7-бальною шкалою (A, B, C, D , E, F, G, де а - найвища оцінка) і для вступу до різних ВНЗ необхідні різні оцінки, наприклад, для надходження в Кембридж і Оксфорд потрібні оцінки ААА, а для Університету в Манчестері може бути досить і АВВ і т.д .

Навчання здійснюється за кількома кваліфікаційними рівнями: бакалаврат (BachelorD), магістратура (MasterD) і докторантура (PhD). Ступінь бакалавра (основний цикл навчання) присвоюється після 3-4 років навчання за фахом на денному відділенні університету або коледжу. Цей ступінь є обов'язковою умовою для післядипломної (Postgraduate) освіти в магістратурі або докторантурі.

Характерною для європейської та американської систем освіти є спеціалізованість. Це означає, що на фармацевтичному факультеті вивчаються тільки ті дисципліни, які мають відношення до даної спеціальності.

Програми навчання в усіх фармацевтичних вузах стверджує Королівське фармацевтичне товариство (Royal Pharmaceutical Society).

Традиційно фармацевтичну освіту ділиться на 4 модуля: хімія, фармація, фармакологія та фармакогнозія. Крім того, вивчаються радіофармація, курс раціонального харчування, імунологія, біофармація, навички професійного спілкування, фармацевтичні розрахунки і фармацевтичне законодавство. Величезна увага приділяється вивченню клінічної фармації через права фармацевтів на рівні з лікарем виписувати рецепти пацієнтам. Маркетинг не викладається взагалі, а вивчається як курсів післядипломної освіти.

Фармацевтична практика починається з першого курсу (медична рецептура, виготовлення лікарських засобів, консультаційна допомога пацієнтам, аспекти соціальної фармації та інше). На старших курсах проходить терапевтична і фармацевтична практика і практика з клінічної фармації. Після закінчення навчання обов'язкове річна практика за межами навчального закладу з питань громадської і промислової фармації, після чого складається іспит в Королівському фармацевтичному товаристві на підтвердження професійної кваліфікації. Тільки після цього можна стати членом цього товариства і отримати право на власну фармацевтичну практику.

Працювати з дипломом бакалавра в Великобританії неможливо, тому обов'язкове отримання диплома магістра. Магістратура буває двох видів: звичайна ступінь магістра (Master Degree) і ступінь магістра-дослідника (Master of Philosophy). Перша виглядає як навчальний процес з лекціями, семінарами та написанням дипломної роботи. Для отримання ступеня магістра-дослідника необхідно протягом 1-2 років проводити самостійну дослідницьку роботу під керівництвом професора. Це проміжна ступінь для отримання докторського ступеня.

Великобританія - наочний представник країн, в яких запроваджено принцип безперервності освіти. Спеціальних курсів підвищення кваліфікації немає, кожен фармацевт повинен дотримуватися Стандартів безперервного професійного розвитку ( Standards for continuing professional development ), Розроблених Генеральним фармацевтичним радою (General Pharmaceutical council). Стандарти створені для того, щоб фармацевт підтримував і розвивав свої професійні здібності протягом всієї кар'єри. Згідно з ними кожен фармацевт веде записи в базі Генерального фармацевтичного ради, в яких вказує весь обсяг своєї практики. Її відповідність нормам щороку перевіряється радою і, якщо записи не відповідають стандартам, ліцензії можуть позбавити.

Що стосується післядипломної циклу освіти, то більшість програм отримання докторського ступеня (Doctor of Philosophy) - чисто дослідницькі проекти. Практично ніяких лекцій або навчальних семінарів. Навчання триває не менше 2-3 років, і за цей період досліднику необхідно опублікувати результати в офіційних звітах, наукових або спеціалізованих журналах і по опублікованими результатами написати дисертацію. Після успішного захисту присвоюється докторський ступінь.

Польща, будучи однією з найближчих до України країн - членів ЄС, вважається країною, яка успішно впроваджує і розвиває всі основні підходи, які застосовуються в Європі Польща, будучи однією з найближчих до України країн - членів ЄС, вважається країною, яка успішно впроваджує і розвиває всі основні підходи, які застосовуються в Європі. На прикладі західного сусіда українці можуть вивчити, як приживаються ті чи інші зміни, які із запізненням відбуваються у нас. Останні 3-4 роки польські учні навчаються в професійних ліцеях, училищах або технікумах, спеціалізуючись в професії, яку хочуть вивчати в подальшому (малюнок). Після закінчення підготовчого циклу освіти учні отримують Сертифікат середньої освіти «MATURA», на підставі якого вони вступають до вищої школи.

Вища освіта в Польщі ділиться на три ступені: бакалавр (Licencjat), магістр (Magister) та доктор наук (Doctor). Однак для таких напрямків, як фармація, психологія, медицина, стоматологія, ветеринарна медицина і право обов'язкові 5,5 року навчання (10 семестрів) і отримання кваліфікаційного ступеня магістра. 5 років - навчання в вузі, після якої слід захист роботи на здобуття наукового ступеня магістра, і півроку виробничої практики в аптеці.

З навчальних планів вузів Польщі також, як і в інших країнах Європи, виключені ті дисципліни, вивчення яких не має прикладного значення для майбутньої спеціальності, або вивчення таких зводиться до мінімуму.

В цілому програма навчання тривалістю 5,5 року (основний цикл навчання) на фармацевтичному факультеті виглядає так: 4 семестри - препрофессіональние предмети, 5 семестрів - професійно орієнтовані предмети, 1 семестр - підготовка тез магістерської роботи з обраної тематики, 6 міс - пререгістраціонная практика.

малюнок

Система отримання фармацевтичної освіти в Польщі

На старших курсах здійснюється спеціалізація майбутніх фармацевтів за наступними напрямками:

 • Госпітальна фармація та косметологія,
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка,
 • промислова фармація та фармацевтична біотехнологія,
 • фармацевтична токсикологія и токсикологія навколишнього середовища,
 • аналітична и експериментальна фармація.

После 3-го і 4-го курсів проходити літня практика: перша - в роздрібній аптеці, друга - в госпітальної аптеці і (на вибір) дослідніцької лабораторії, або на промисловому підприємстві. После Закінчення навчання фармацевт звертається за дозволила на Фармацевтична діяльність в аптечних палату Польщі. Диплом про вищу освіту, отриманий в Польщі, прирівнюється до інших дипломів, отриманих на території ЄС, і не вимагає додаткового підтвердження.

Важливим аспектом є те, що для всіх фармацевтів членство в Аптечної палаті є обов'язковим. Тобто можливість виконання професійних обов'язків залежить, крім дотримання необхідних кваліфікаційних вимог, від членства в цій організації. До компетенції Аптечної палати входять твердження навчальних програм в професії, надання права на здійснення професійної діяльності, ведення реєстру фармацевтів і організація системи безперервного навчання провізорів (підвищення кваліфікації).

Післядипломна освіта в Польщі, як і в інших країнах ЄС і США, буває двох типів: з присвоєнням наукового ступеня і прикладне (без присвоєння наукового ступеня). У випадку з фармацевтичною освітою єдиною ступенем в післядипломній освіті є ступінь доктора філософії.

безперервність освіти фармацевтів в Польщі здійснюється за схожим принципом з Великобританією - провізори, які в установлений строк не набирають достатньої кількості необхідних балів, втрачають право займатися професійною діяльністю.

Що стосується прикладного післядипломної освіти, то можливі як підвищення кваліфікації, так і отримання ступеня майстра ділового адміністрування (МВА). Для отримання післядипломної освіти необхідно мати диплом бакалавра або магістра для поглиблення своїх знань у вже наявної спеціальності або отримати кваліфікацію в новій галузі.

Технік-фармацевт (Pharmacy Technician)

В Україні є сегмент фахівців у фармацевтичній галузі, іменований молодшими спеціалістами, - це випускники фармацевтичних технікумів і коледжів В Україні є сегмент фахівців у фармацевтичній галузі, іменований молодшими спеціалістами, - це випускники фармацевтичних технікумів і коледжів. У світі таке навчання є частиною обов'язкової підготовки фармацевтичного фахівця, проте в Україні нерідкі випадки, коли випускники з такими дипломами йдуть працювати в аптеки в якості фармацевта і поряд з провізором відпускають лікарські засоби відвідувачам аптеки.

Через те, що в розвинених країнах, наприклад, в США, при відпустці лікарського засобу заповнюється файл з даними про хвороби, страховці, прийнятих ліках, алергічних реакціях, перевіряється відповідність видаваних ліків діагнозу, їх сумісність, дозування і після цього в спеціальному контейнері пацієнт отримує точну кількість таблеток, зазначених в рецепті, час обробки одного рецепта може становити до 45 хв. У зв'язку з цим на допомогу ліцензованому фармацевту була введена позиція техніка-фармацевта. Йому передається частина обов'язків, які не потребують прийняття самостійних рішень, для скорочення часу обслуговування одного пацієнта.

Технік-фармацевт - це співробітник, який виконує прості операції під контролем ліцензованого фармацевта. Для цього необхідно закінчити 2-3-річні курси або початкову підготовку в коледжі без подальшого навчання за фахом. Технік не має права самостійно реалізовувати лікарські засоби, готувати лікарські засоби (в аптеках з екстемпоральних виробництвом) або консультувати пацієнта. Якщо такий співробітник захоче самостійно працювати з відвідувачами, йому доведеться пройти спеціалізацію, скласти іспити і отримати відповідне посвідчення.

Заочне та дистанційне навчання

Якщо мова йде про фармації і медицині, то наскільки можливо і доцільно заочна освіта? У світі є дуже чітку відповідь - неможливо і недоцільно.

Хто ризикне довірити своє життя фармацевту чи лікарю (а їх пацієнти часто зіставляють між собою), який навчався заочно?

Менший обсяг досліджуваного матеріалу, обмежений контакт з викладачами, недостатня кількість практичних занять - все це призводить до зниження якості і кількості освоєних знань. Та й сподіватися на ревність і відповідальність студентів у самостійній підготовці не варто. У світовій практиці існує поняття «Distance learning», або по-іншому «e-learning». У перекладі з англійської це означає - дистанційне / онлайн / інтернет-навчання.

При цьому під дистанційним навчанням на увазі підвищення кваліфікації або перепідготовку тих, у кого вже є диплом про вищу фармацевтичному або медичну освіту, але ніяк не отримання основного диплома.

На жаль, люди дуже часто плутають поняття «дистанційне навчання» і «заочна освіта». Перше широко поширене у всьому світі і справді є чудовим джерелом отримання нових знань. Такі курси існують в будь-якому напрямку по будь-якої спеціальності при, практично, кожному вузі.

Навчання на курсах здійснюється відповідно до навчально-тематичними планами.

Українські дипломи про вищу фармацевтичну освіту (у нас після вузу студенти випускаються з дипломом фахівця - аналога якому в розвинених країнах світу немає), крім тих, які видаються після заочного освіти, прирівнюються до дипломів бакалавра, і для подальшої практики необхідно, крім підтвердження диплома, ще й доучуватися в магістратурі. Навіть якщо ви отримали диплом магістра, то, на жаль, кількість кредитів з фахових дисциплін не відповідає такому кредитів, необхідних для підтвердження диплома за кордоном, і вам все одно необхідно буде доучуватися 1-2 роки в магістратурі. Дипломи, отримані після заочного освіти, в розвинених країнах світу не визнаються.

Якість освіти, особливо медичного і фармацевтичного, грає важливу роль в суспільстві. У такій розвиненій країні, як США, де якість медичної допомоги дуже висока, охорону здоров'я орієнтоване на профілактику захворювань, і якість підготовки кваліфікованого персоналу теж досить висока, лікарські та фармацевтичні помилки є актуальною проблемою. За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), США, смертність від лікарських помилок в 2013 р в США стала 3-й за чисельністю серед усіх причин, поступившись місцем серцево-судинних захворювань і раку.

В Україні, на жаль, така статистика не ведеться. Однак високі показники в такій розвиненій країні, як США, змушують задуматися про стан речей в Україні. Тому важливо запобігати можливості виникнення таких помилок з самого початку, приділяючи більшу увагу фармацевтичному і медичної освіти, реформування та удосконалення.

Надалі ми будемо вивчати особливості системи післядипломної фармацевтичного навчання, що варто перейняти українській системі освіти і в який бік рухатися при її розвитку і реформування.

Ірина Бондарчук
Список використаної літератури
знаходиться в редакції

Чим же українська система фармацевтичної освіти відрізняється від кращої світової практики?
Адже чим у нас в країні не безперервна освіта?
Хто ризикне довірити своє життя фармацевту чи лікарю (а їх пацієнти часто зіставляють між собою), який навчався заочно?