Затверджено Правила пожежної безпеки на ринках України

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки 6 червня 2017 року Міністерство внутрішніх справ України Наказом № 470 затвердило Правила пожежної безпеки на ринках України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29 червня 2017 року за № 795/30663)

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки 6 червня 2017 року Міністерство внутрішніх справ України Наказом № 470 затвердило Правила пожежної безпеки на ринках України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29 червня 2017 року за № 795/30663).

Ці Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки ринків, ринкових комплексів, об'єктів торгівлі та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, що експлуатуються на ринках. Пожежна безпека на ринках забезпечується технічними засобами і організаційними заходами, спрямованими на запобігання пожежам, загибель відвідувачів і працівників ринків, а також зниження майнових втрат, створення умов для швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів та успішного гасіння пожеж

Згідно з цими правилами Директор ринку або особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язані:

1) забезпечити в торговельних, адміністративних, складських приміщеннях, допоміжних будівлях і спорудах і в цілому на території ринку протипожежний режим;

2) організувати розробку і своєчасне здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей у ​​разі виникнення пожежі;

3) забезпечити працездатність систем протипожежного захисту;

4) організувати навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки працівників і посадових осіб в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

5) не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежний інструктаж;

6) ознайомити з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації і через гучномовний радіотрансляційну мережу.

На кожному ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) встановлюється відповідний протипожежний режим. Для кожного магазину, кіоску (павільйону), приміщення об'єкта на території ринку і допоміжних технічних приміщень повинні бути розроблені і затверджені керівником ринку або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.

Правила містять вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених в будівлях і окремо, вимоги пожежної безпеки для ринків, розміщених на відкритих територіях.

Крім того, ці Правила включають вимоги до технічних засобів протипожежного захисту та пожежної безпеки для інженерного устаткування (електрообладнання та опалення).

З Правилами пожежної безпеки на ринках України можна ознайомитися за наступним посиланням: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30663.html