Олексій Соловйов: вимоги до роботи аптечних установ будуть змінені

21 січня 2013 року в Українському національному інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ» відбулася прес-конференція на тему «Належна фармацевтична послуга в аптеках: відпуск ліків за рецептом, контроль якості, асортимент», в якій взяв участь Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобам (далі - Держлікслужба України).

Як зазначив А Як зазначив А. Соловйов, за підсумками 2012 р в Україні функціонує близько 20 тис. Аптечних закладів (близько 15 тис. Аптек і 5 тис. Аптечних пунктів), свою діяльність на ринку оптової реалізації лікарських засобів здійснюють понад 6,5 тис. Суб'єктів господарювання. Кількість аптек за минулий рік збільшилася на 3,5%.

За минулий рік кількість аптечних закладів у сільській місцевості збільшилася більш ніж на 15%. За словами голови Держлікслужби України, це пов'язано з перенасиченням фармацевтичного ринку в великих містах. Що стосується навантаження на аптеку в середньому по Україні, то 1 аптечний заклад обслуговує близько 2200 осіб, цей показник збільшився на 8% в порівнянні з минулим роком. У сільській місцевості він становить 2900 осіб на 1 аптечний заклад.

Відповідно до Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (Далі - Ліцензійні умови) у 2012 році з фармацевтичного ринку зникли аптечні кіоски, які були створені в 1990-і роки як форма аптечного закладу з метою забезпечення фізичної доступності ліків, оскільки аптек на той момент було мало. На сьогодні існування такої форми аптечних установ втратило свою актуальність, оскільки перелік реалізованих в них препаратів обмежений, а кількість аптек збільшилася. На думку А. Соловйова, аптечні кіоски були об'єктами багатьох правопорушень, реалізуючи неякісні і фальсифіковані ліки, а також здійснюючи рецептурний відпуск.

Такі факти неодноразово були в центрі уваги ЗМІ. Зокрема, протягом минулого року ряд заходів по припиненню діяльності аптечних кіосків, які торгують рецептурними препаратами, були здійснені Держлікслужбою України саме завдяки зверненням ЗМІ. Всього в 2012 році було перевірено 3,5 тис. Суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами. За результатами перевірок Держлікслужбою України за порушення Ліцензійних умов були анульовані ліцензії 549 суб'єктів підприємницької діяльності (16,6% всіх перевірених).

На сьогодні пріоритетом роботи для Держлікслужби є впровадження в законодавство України вимог належної аптечної практики (Good Pharmacy Practice - GPP). За словами О. Соловйова, аптека - це заклад охорони здоров'я, і ​​в цьому полягає його основне завдання - надання якісних фармацевтичних послуг конкретному пацієнту в рамках єдиного ланцюжка медичної допомоги лікар - пацієнт - провізор. Завданням належної аптечної практики є сприяння поліпшенню здоров'я і надання допомоги пацієнтам шляхом оптимального використання лікарських засобів.

Базою для розробки національних стандартів належної аптечної практики стали Загальні рекомендації Міжнародної фармацевтичної федерації і ВООЗ «Належна аптечна практика: стандарти якості аптечних послуг». При цьому, встановлюючи мінімальні стандарти належної аптечної практики, важливо визначити роль фармацевта по відношенню до пацієнтів і суспільства.

Продаж лікарських засобів є вторинною у порівнянні з наданням фармацевтичної допомоги. Місія GPP - сприяння поліпшенню здоров'я і допомога пацієнтам в оптимальному застосуванні лікарських засобів. Складові цієї місії:

  • доступність ліків для хворих при будь-яких обставинах;
  • виявлення та усунення проблем зі здоров'ям;
  • поліпшення стану здоров'я;
  • забезпечення ефективності застосування лікарських засобів;
  • запобігання проблем зі здоров'ям, пов'язаних з прийомом лікарських засобів, відповідальне використання обмежених ресурсів охорони здоров'я.

Найбільш оптимальна фармацевтична допомога може бути надана пацієнту за умови його обслуговування в одній і тій же аптеці. відповідний проект наказу МОЗ «Про затвердження Керівництва« Лікарські засоби. Належна аптечна практика » на сьогодні знаходиться на публічному обговоренні.

Як зазначив А. Соловйов, для поліпшення якості обслуговування відвідувачів аптек Держлікслужба України розробила проект наказу МОЗ України щодо внесення змін до Ліцензійних умов і, як припустив голова Держлікслужби України, він буде прийнятий в квітня 2013 г. У разі затвердження даного проекту буде здійснено цілий ряд нововведень. Так, наприклад, відпустку рецептурних препаратів буде розв'язана виключно особам у віці старше 16 років. Також планується ввести норму пішохідної доступності для нових аптек. Цей показник повинен скласти не менше 300 м між аптеками в містах з населенням понад 1 млн осіб, а також 500 м в містах з населенням до 1 млн. На думку голови Держлікслужби України, норму пропонується ввести для запобігання нечесної конкуренції між аптеками, що відкриваються «двері в двері », яка відбувається не тільки за рахунок цінової конкуренції, а й за рахунок погіршення умов зберігання лікарських засобів, кваліфікації персоналу.

Даним проектом наказу пропонується ввести норму, згідно з якою суб'єкти підприємницької діяльності при продажу лікарських засобів через аптеки та їх структурні підрозділи зобов'язані видати покупцеві касовий чек на повну суму проведеної операції.

Для подальшого розвитку аптечної мережі в сільській місцевості Держлікслужба України пропонує встановити вимогу, щоб на кожні десять аптек, в яких суб'єкт господарювання здійснює діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, принаймні одна з них забезпечувала виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та одна перебувала в сільській місцевості.

Проектом наказу МОЗ України також передбачено посилення відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та продаж фальсифікованих лікарських засобів. За дані правопорушення пропонується анулювати діючі ліцензії.

Голова Держлікслужби України зазначив, що дуже часто провізор пропонує не весь спектр ліків, представлених в аптеці, які можуть допомогти при тому чи іншому захворюванні. У зв'язку з цим запропоновано зобов'язати провізорів надавати пацієнту всі наявні варіанти лікарських засобів всіх виробників. «Не секрет, що в деяких випадках ліки вітчизняного та зарубіжного виробництва відрізняються в рази. Пацієнт повинен мати повну інформацію і робити усвідомлений вибір », - заявив він.

Під час прес-конференції А. Соловйов зупинився на питанні вільного доступу до аптек осіб з обмеженими фізичними можливостями. З цією метою також пропонується внести зміни до Ліцензійних умов , Згідно з якими власники ліцензій зобов'язані облаштовувати аптечні установи пандусами та підйомниками, до яких чітко визначені вимоги.

Як заявив голова Держлікслужби України, в перспективі планується ввести в законодавче поле і вимоги до продажу препаратів через інтернет. На сьогодні такий продаж вітчизняним законодавством заборонена, однак жорсткі заборони не завжди призводять до бажаного ефекту. Держлікслужба України розробляє проект Ліцензійних умов для інтернет-аптек, яким передбачається, що ліцензію на таку діяльність заявник зможе отримати тільки в разі наявності відповідного персоналу, обладнання, складів і т.д.

Анна Бармина,
фото надане агентством «УКРІНФОРМ»

Цікава інформація для Вас: