Вступив в силу закон «Про професійний розвиток працівників»

05 05.02.2012 р вступив в силу Закон України від 12.01.2012 р № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» , Яким визначено загальні положення щодо підвищення кваліфікації працівників, їх навчання та атестації.

Згідно з документом питання про навчання працівників вирішує роботодавець, виходячи з вимог власній господарській діяльності. Навчання класифікували на формальне, в результаті проходження якого видається документ про освіту (наприклад, підвищення кваліфікації за договорами з вищими навчальними закладами), і неформальне - здійснюється безпосередньо у роботодавця.

У законі також представлені загальні засади проведення атестації працівників. Зокрема встановлено, що категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором, а на підприємствах, в установах і організаціях, де колективні договори не укладаються, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Встановлено, що атестація працівників проводиться не частіше ніж 1 раз на 3 роки. Також зазначено перелік осіб, які атестації не підлягають, а саме: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше 1 року; вагітні; особи, які здійснюють догляд за дитиною до 3 років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства; одинокі матері або батьки, які мають дітей у віці до 14 років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом. Законом або колективним договором можуть встановлюватися інші категорії працівників, які підлягають атестації.

Нагадаємо, всі працівники повинні підвищувати професійну кваліфікацію згідно з вимогами чинного законодавства (загальні положення Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників). До прийняття цього закону законодавством не було передбачено загального порядку проведення атестації працівників.

Питання підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників врегульовано наказом МОЗ України від 12.12.2006 р № 818 «Про удосконалення атестації провізорів та фармацевтів».

За матеріалами www.ligazakon.ua

Цікава інформація для Вас: