Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці

  1. Охорона праці на підприємстві

Щоб організувати атестацію, керівник підприємства видає наказ про її проведення. При його складанні потрібно дотримуватися вимог, установлених законодавством. Які саме вимоги - дізнайтеся зі статті. А також скачайте зразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на невеликих підприємствах і на великому підприємстві.

Завантажити зразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на невеликих підприємствах

Завантажити зразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на великому підприємстві

Те, як проводити атестацію на підприємстві , визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442). Ним передбачено, що атестацію проводять на всіх робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів , Які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Топ-3 статті з Довідника

Для організації та проведення атестації керівник видає наказ, в якому (п. 2.1 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41):

  • визначає цілі та завдання атестації;
  • затверджує склад, голови і секретаря постійно діючої атестаційної комісії , Визначає її повноваження, при необхідності - склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
  • встановлює терміни і графіки підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;
  • визначає лабораторію для гігієнічних досліджень;
  • визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного оцінювання умов праці і участі в розробці заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів.

Охорона праці на підприємстві

Графік проведення атестації робочих місць, як правило, додають до наказу про проведення атестації або стверджують окремим наказом по підприємству. Графік проведення атестації в структурних підрозділах оформляють як додаток до наказу.

Детальніше про атестацію робочих місць за умовами праці розповідає експерт в статті   Атестація робочих місць за умовами праці: з чого почати Детальніше про атестацію робочих місць за умовами праці розповідає експерт в статті Атестація робочих місць за умовами праці: з чого почати

Нормативні документи не встановлюють форму наказу про проведення атестації. У них тільки вказані складові цього наказу. Тому кожне підприємство складає наказ про проведення атестації самостійно, але з урахуванням обов'язкових елементів.

Зверніть увагу!

Залежно від розміру підприємства і його структури, виду діяльності, кількості робочих місць, на яких необхідно провести атестацію, обсягу необхідних гігієнічних досліджень зміст наказу може відрізнятися.

У статті наведено готові зразки наказів про проведення атестації для невеликого підприємства і промислового підприємства з розгалуженою структурою, що має підрозділи. Адаптуйте їх до умов вашого підприємства і використовуйте при підготовці до атестації.

Завантажити бланк наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці

(натисніть на зображення і скачайте незаповнений документ)

(натисніть на зображення і скачайте незаповнений документ)

ТОП-статті на порталі