Рішення єдиного засновника про створення ТОВ зразок 2019

м ______

xx.xx.20xx р

Я, ________________________ [ПІБ повністю], паспорт громадянина РФ 00 00 №000000, виданий ____________________________ xx.xx.20xx р, код підрозділу 000-000, зареєстрований за адресою: індекс, м .________, вул. __________, д. ____, кв. ____, як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» (далі - «Товариство»), прийняв рішення:

1. Створити комерційну організацію у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

2. Затвердити повне фірмове найменування Товариства російською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________». Затвердити скорочене найменування Товариства російською мовою: ТОВ «_________________».

3. Затвердити такий адреса місцезнаходження Товариства: індекс, м .________, вул. __________, д. ____, офіс. _______.

4. Затвердити статутний капітал Товариства в розмірі __________ (сума прописом) рублів з часткою [прізвище та ініціали засновника] в розмірі 10 0% статутного капіталу номінальною вартістю __________ (сума прописом) рублів. Статутний капітал вноситься грошовими коштами.

5. Оплатити повністю свою частку в статутному капіталі Товариства протягом чотирьох місяців з моменту державної реєстрації товариства.

6. Затвердити Статут Товариства.

6. Призначити на посаду ___________ [посаду] Товариства ________________________ [ПІБ повністю], паспорт громадянина РФ 00 00 №000000, виданий ____________________________ xx.xx.20xx р, код підрозділу 000-000, зареєстрований за адресою: індекс, м .________, вул. __________, д. ____, кв. ____, і укласти з ним трудовий договір на ____ [термін] з моменту державної реєстрації Товариства. Від імені Товариства трудовий договір підписує його єдиний засновник.

Підпис засновника:

[Прізвище та ініціали засновника] _______________________

Відповідність рішення представленому вище зразком допоможе Вам не допустити прикрих помилок при реєстрації ТОВ, але найчастіше регіональні податкові органи можуть пред'являти специфічні вимоги, які не вказані в явному вигляді в закондательства, тому спеціально для наших користувачів тепер доступна послуга безкоштовної перевірки документів для реєстрації бізнесу фахівцями 1С: