КТ і МРТ головного мозку після інсульту:-яке дослідження краще?

  1. Комп'ютерна томографія після інсульту
  2. Магнітно-резонансна томографія: плюси і мінуси
  3. Інші способи діагностики

зміст:

Для більш точної діагностики порушень мозкового кровообігу сьогодні використовуються комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ). Це методи дослідження, при яких за допомогою рентгенівського випромінювання або магнітного поля отримують знімки пошарових зрізів головного мозку, дуже схожі на ілюстрації з анатомічного атласу.

На таких знімках вдається виявити зміни в тканини головного мозку. Для позначення зони ураження головного мозку при інсульті в медичній термінології використовується поняття «інфаркт головного мозку». Дійсно, механізм ураження схожий з інфарктом серцевого м'яза (інфаркт міокарда), але клінічна картина різна, так як уражаються різні органи, і вся симптоматика - це наслідок порушення їх функції.

Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія дозволяють уточнити характер інсульту - ішемічний або геморагічний, а також відрізнити інсульт від інших захворювань, наприклад від пухлини головного мозку.

До змісту

Комп'ютерна томографія після інсульту

За допомогою КТ можна швидко отримати інформацію при різних видах інсульту (ішемічному, геморагічному, а бувають ще і змішані форми, наприклад інсульт при пухлини головного мозку). Сучасні комп'ютерні томографи видають серію зображень мозку менш ніж за хвилину, що особливо важливо для пацієнтів з порушенням або руховими розладами.

Згідно з даними міжнародних досліджень при проведенні КТ протягом доби з моменту розвитку інсульту виявити зміни в головному мозку виходить більш вірогідно, ніж при проведенні такого дослідження в більш пізні терміни. Свіжі ішемічні зміни при ранньому проведенні дослідження можна побачити лише в половині випадків. При великому ураженні інфаркт вдається візуалізувати (побачити) частіше, ніж при дрібних або глибоких вогнищах.

Комп'ютерна томографія краща при виявленні геморагічних інсультів. Однак цей метод має обмеження: деякі ділянки головного мозку недоступні для візуалізації за допомогою рентгенівських методів, і тоді магнітно-резонансна томографія виходить на перший план.

До змісту

Магнітно-резонансна томографія: плюси і мінуси

Дослідження показали, що магнітно-резонансна томографія чутливіша при виявленні дрібних глибоких вогнищ і інфарктів в структурах задньої черепної ямки.

Відзначено, що ознаки перенесених інсультів зберігаються на МРТ-зображеннях в переважній більшості випадків невизначено довго, тому МРТ можна використовувати для визначення характеру перенесеного раніше інсульту на більш пізніх термінах дослідження.

За допомогою МРТ протягом перших годин після інсульту відрізнити вогнище крововиливу від ішемічного вогнища важко. Виразні зміни з'являються зазвичай через 24 години. Однак в подальшому типові зміни на МРТ зберігаються на все життя, тому наслідки крововиливи можуть бути виявлені навіть через роки після його виникнення.

Крім того, МРТ точніше, ніж КТ, виявляє навіть невеликі осередки крововиливу або ішемії в стовбурі головного мозку і мозочку, так як при цьому методі відсутні перешкоди від кісткових структур.

Часто МРТ краще, ніж КТ, дозволяє з'ясувати основну причину внутрішньомозкового крововиливу. Наприклад, вона виявляє захворювання венозного судинного русла, множинні точкові метастази, характерні ознаки запальних захворювань судин, первинні пухлини і особливості будови судин, які в разі розриву можуть призводити до крововиливу.

МРТ допоможе відповісти на питання, чи був патологічний осередок ішемічним або геморагічним в тих випадках, коли пацієнти з інсультом надходять в занадто пізні терміни для надійного застосування КТ.

І при КТ, і при МРТ застосовують різні режими дослідження.

Наприклад, існує так звана магнітно-резонансна ангіографія, за допомогою якої в магнітному полі безпечно для хворого вдається отримувати зображення судин головного мозку.

В цьому випадку можна з достатнім ступенем вірогідності розглянути особливості будови судин, їх звуження, деформації або інші зміни. Іноді дослідження проводять з контрастним посиленням, тобто виконують МРТ після внутрішньовенного введення спеціального контрастної речовини, яке дозволяє більш точно побачити стан судин головного мозку.

До змісту

Інші способи діагностики

За допомогою магнітно-резонансної спектроскопії можна виявити ділянки тканини головного мозку зі зміненим обміном речовин. Така діагностика, звичайно, ще більш точна, проте через технічні складнощі вона має поки мале практичне застосування і використовується переважно для наукових цілей.

Широко застосовуються ультразвукові методи дослідження, які дозволяють оцінити швидкість кровотоку по судині, наявність перешкоди кровотоку, наприклад, через звуження судини або атеросклеротичної бляшки.

Найчастіше в області шиї досліджують сонні і хребетні артерії. У цьому випадку застосовується і так званий транс-краніальний метод дослідження, що виконується через кістки черепа.

УЗД дозволяє в режимі реального часу провести аналіз кровотоку в будь-який цікавить точці просвіту судини. Точність і доступність методу зростають із застосуванням кольорового кодування сигналів, що дозволяють побачити напрямок кровотоку і його швидкість. Такий спосіб візуалізації називається допплерографией.

Ці методи дозволяють рано виявляти пацієнтів з важким стенозом (звуженням) сонної артерії, яким іноді показано оперативне лікування.

Коментувати можут "КТ і МРТ головного мозку після інсульту:-яке дослідження краще?"

Коментувати можут "КТ і МРТ головного мозку після інсульту:-яке дослідження краще?