Разлика между EAN-13 и UPC-A баркодове

  1. Кога трябва да използвам EAN-13 вместо UPC-A?

UPC-A баркодовете са вариант на EAN-13 баркодове. Ако първата цифра в EAN-13 е цифрата '0', то кодовете EAN-13 и UPC-A (без първоначалния '0') ще бъдат същите. Преместването на числата се възприема визуално като разлика между UPC-A и EAN-13 баркодове, въпреки че тази разлика не е значима. И двата баркода могат лесно да бъдат сканирани от повечето скенери.

И двата баркода могат лесно да бъдат сканирани от повечето скенери

Кога трябва да използвам EAN-13 вместо UPC-A?

UPC-A баркодове традиционно се използват в Съединените щати, докато EAN-13 баркодове се използват в останалата част на света. Понастоящем повечето магазини по света използват баркодове и в двата формата. В същото време има някои стари системи, които приемат само един или друг формат. Това означава, че ако вашият продукт се продава в САЩ, форматът на баркод UPC-A е най-добрият, но ако вашият продукт е международен или се продава в САЩ и други страни, тогава баркодът EAN-13 е най-добрият.

Кога трябва да използвам EAN-13 вместо UPC-A?
Кога трябва да използвам EAN-13 вместо UPC-A?